Index

HALLGEIR DAHL AS

Orgnr: 818829612

adresse: Olsrudvegen 146

id

17007

organisasjonsnummer

818829612

navn

HALLGEIR DAHL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-04-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.221", "beskrivelse": "Rørleggerarbeid"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Olsrudvegen 146"], "kommune": "HAMAR", "landkode": "NO", "poststed": "RIDABU", "postnummer": "2322", "kommunenummer": "3403"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-21

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818829612

navn

HALLGEIR DAHL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Olsrudvegen 146

forradrpostnr

2322

forradrpoststed

RIDABU

forradrkommnr

3403

forradrkommnavn

HAMAR

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.221

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

06.04.2017

stiftelsesdato

21.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.06.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

818829612

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2102317, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 675116, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 308000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 367116}}, "journalnr": "2020855116", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818829612"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 136548, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 106548}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 538568, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 529659}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 8909}}, "sumEgenkapitalGjeld": 675116}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 103027, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4376194}, "driftsresultat": 136317, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4512511}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 136317}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 976747674 [navn] => HALLGEIR DAHL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1996-09-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.221", "beskrivelse": "Ru00f8rleggerarbeid"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 818829612 [oppstartsdato] => 1996-06-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Olsrudvegen 146"], "kommune": "HAMAR", "landkode": "NO", "poststed": "RIDABU", "postnummer": "2322", "kommunenummer": "3403"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2017-07-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?