Index

HALOS EIENDOM AS

Orgnr: 912877787

tlf: 46 42 62 89
mobil: 464 26 289
adresse: Bjørntvedtvegen 170

id

124545

organisasjonsnummer

912877787

navn

HALOS EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-12-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bjørntvedtvegen 170"], "kommune": "SKIEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKIEN", "postnummer": "3740", "kommunenummer": "3807"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-12-04

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bjørkedalvegen 55"], "kommune": "PORSGRUNN", "landkode": "NO", "poststed": "PORSGRUNN", "postnummer": "3948", "kommunenummer": "3806"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

912877787

navn

HALOS EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bjørntvedtvegen 170

forradrpostnr

3740

forradrpoststed

SKIEN

forradrkommnr

3807

forradrkommnavn

SKIEN

forradrland

Norge

postadresse

Bjørkedalvegen 55

ppostnr

3948

ppoststed

PORSGRUNN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.12.2013

stiftelsesdato

04.12.2013

tlf

46 42 62 89

tlf_mobil

464 26 289

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912877787

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1603984, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1635449, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1367466}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 267983}}, "journalnr": "2020323155", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912877787"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 130204, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 330000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -199796}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1505244, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 471137}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1034107}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1635448}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -60530, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 17308}, "driftsresultat": 35038, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 52346}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -95568, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 31}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 95599}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -60530}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912882829 [navn] => HALOS EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-12-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 912877787 [oppstartsdato] => 2013-12-04 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bju00f8rntvedtvegen 170"], "kommune": "SKIEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKIEN", "postnummer": "3740", "kommunenummer": "3807"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bju00f8rkedalvegen 55"], "kommune": "PORSGRUNN", "landkode": "NO", "poststed": "PORSGRUNN", "postnummer": "3948", "kommunenummer": "3806"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?