Index

HALU AS

Orgnr: 912123472

adresse: Holbergs gate 27

id

107891

organisasjonsnummer

912123472

navn

HALU AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-25

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Holbergs gate 27"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4009", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-06

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912123472

navn

HALU AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Holbergs gate 27

forradrpostnr

4009

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

25.06.2013

stiftelsesdato

06.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912123472

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2464065, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4070365, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2099081}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1971284}}, "journalnr": "2021508829", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912123472"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 620768, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 590768}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3449597, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2949597}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 500000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4070365}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1986711, "totalresultat": 1986711, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 70744}, "driftsresultat": 2390326, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2461070}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 122204, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 125757}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3553}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2512530}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920853668 [navn] => HALU AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-05-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 912123472 [oppstartsdato] => 2017-11-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Holbergs gate 27"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4009", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?