Index

HALWA AS

Orgnr: 810393572

tlf: 37040086
adresse: Bergemoveien 7

id

16

organisasjonsnummer

810393572

navn

HALWA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bergemoveien 7"], "kommune": "GRIMSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "GRIMSTAD", "postnummer": "4886", "kommunenummer": "4202"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1975-12-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

810393572

navn

HALWA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bergemoveien 7

forradrpostnr

4886

forradrpoststed

GRIMSTAD

forradrkommnr

4202

forradrkommnavn

GRIMSTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

12.12.1975

tlf

37040086

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

810393572

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1958180, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 56257900, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 15845188}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 40412712}}, "journalnr": "2020696626", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "810393572"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 45297854, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 15995188}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 29302666}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 10960046, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2948367}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 8011679}}, "sumEgenkapitalGjeld": 56257900}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 6087944, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 26146}, "driftsresultat": -26146, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 6966093, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6979643}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 13550}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 6939947}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971916540 [navn] => HALWA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 810393572 [oppstartsdato] => 1977-10-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bergemoveien 7"], "kommune": "GRIMSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "GRIMSTAD", "postnummer": "4886", "kommunenummer": "4202"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?