Index

HAMAR GLASMAGASIN AS

Orgnr: 812302272

tlf: 62 54 99 35
adresse: Torggata 51

id

1761

organisasjonsnummer

812302272

navn

HAMAR GLASMAGASIN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.593", "beskrivelse": "Butikkhandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy"}

antallAnsatte

7

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Torggata 51"], "kommune": "HAMAR", "landkode": "NO", "poststed": "HAMAR", "postnummer": "2317", "kommunenummer": "3403"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1926-03-29

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812302272

navn

HAMAR GLASMAGASIN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Torggata 51

forradrpostnr

2317

forradrpoststed

HAMAR

forradrkommnr

3403

forradrkommnavn

HAMAR

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.593

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

29.03.1926

tlf

62 54 99 35

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

7

ansatte_dato

14.04.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

812302272

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1737814, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2989209, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 30000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2959209}}, "journalnr": "2020461766", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812302272"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1843263, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 150000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1693263}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1145946, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1030936}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 115010}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2989209}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 63090, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5156447}, "driftsresultat": 316504, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5472952}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -168787, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 108}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 168895}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 147718}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971699345 [navn] => HAMAR GLASMAGASIN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.593", "beskrivelse": "Butikkhandel med kju00f8kkenutstyr, glass og steintu00f8y"} [antallAnsatte] => 7 [overordnetEnhet] => 812302272 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Torggata 51"], "kommune": "HAMAR", "landkode": "NO", "poststed": "HAMAR", "postnummer": "2317", "kommunenummer": "3403"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?