Index

HAMAR UR OG SMYKKER AS

Orgnr: 818063652

adresse: Aslak Bolts gate 48

id

15064

organisasjonsnummer

818063652

navn

HAMAR UR OG SMYKKER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-11-16

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.771", "beskrivelse": "Butikkhandel med ur og klokker"}

antallAnsatte

8

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Aslak Bolts gate 48"], "kommune": "HAMAR", "landkode": "NO", "poststed": "HAMAR", "postnummer": "2316", "kommunenummer": "3403"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-10-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818063652

navn

HAMAR UR OG SMYKKER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Aslak Bolts gate 48

forradrpostnr

2316

forradrpoststed

HAMAR

forradrkommnr

3403

forradrkommnavn

HAMAR

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.771

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

16.11.2016

stiftelsesdato

17.10.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

8

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

818063652

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2059561, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2625107, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 246369}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2378738}}, "journalnr": "2020809714", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818063652"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 551324, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 300000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 251324}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2073783, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 762555}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1311228}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2625107}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 4421, "totalresultat": 4421, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5033543}, "driftsresultat": 29526, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5063070}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -14641, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 14641}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 14885}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 888595082 [navn] => BJØRKLUND UR OG SMYKKER MAXI STORSE [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2005-08-31 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.771", "beskrivelse": "Butikkhandel med ur og klokker"} [antallAnsatte] => 8 [overordnetEnhet] => 818063652 [oppstartsdato] => 2005-08-16 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Maxi Stosenter", "Aslak Bolts gate 48"], "kommune": "HAMAR", "landkode": "NO", "poststed": "HAMAR", "postnummer": "2316", "kommunenummer": "3403"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2016-11-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?