Index

Hamax AS

https://www.hamax.com

Orgnr: 815220072

tlf: 69 23 38 38
webside: www.hamax.com
adresse: Vålerveien 159

id

8079

organisasjonsnummer

815220072

navn

Hamax AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-03-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.494", "beskrivelse": "Engroshandel med sportsutstyr"}

antallAnsatte

12

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vålerveien 159"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "MOSS", "postnummer": "1599", "kommunenummer": "3002"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1958-01-01

hjemmeside

www.hamax.com

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815220072

navn

Hamax AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vålerveien 159

forradrpostnr

1599

forradrpoststed

MOSS

forradrkommnr

3002

forradrkommnavn

MOSS

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.494

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.03.1995

stiftelsesdato

01.01.1958

tlf

69 23 38 38

tlf_mobil

url

www.hamax.com

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

12

ansatte_dato

12.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815220072

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2294219, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 69756578, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 9484613}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 60271965}}, "journalnr": "2021239674", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815220072"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 25302503, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 14544705}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 10757798}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 44454075, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 44454075}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 69756578}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 22191556, "totalresultat": 22191556, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 152435689}, "driftsresultat": 28354067, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 180789756}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -130082, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 75216}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 205298}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 28223985}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 974098784 [navn] => HAMAX AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.494", "beskrivelse": "Engroshandel med sportsutstyr"} [antallAnsatte] => 12 [overordnetEnhet] => 815220072 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vu00e5lerveien 159"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "MOSS", "postnummer": "1599", "kommunenummer": "3002"} [links] => [] [hjemmeside] => www.hamax.com [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?