Index

HAMJERN ELVERUM AS

Orgnr: 811992372

tlf: 62 54 32 00
adresse: Stangevegen 111

id

1048

organisasjonsnummer

811992372

navn

HAMJERN ELVERUM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Stangevegen 111"], "kommune": "HAMAR", "landkode": "NO", "poststed": "HAMAR", "postnummer": "2321", "kommunenummer": "3403"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

811992372

navn

HAMJERN ELVERUM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Stangevegen 111

forradrpostnr

2321

forradrpoststed

HAMAR

forradrkommnr

3403

forradrkommnavn

HAMAR

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

04.06.2013

stiftelsesdato

25.02.2013

tlf

62 54 32 00

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811992372

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 61248, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 24701550, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 23826076}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 875474}}, "journalnr": "2021185606", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811992372"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 9478797, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2756147}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 6722650}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 15222754, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 875414}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 14347340}}, "sumEgenkapitalGjeld": 24701550}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 271230, "totalresultat": 271230, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1642775}, "driftsresultat": 1143234, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2786009}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -795527, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4209}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 799736}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 347707}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912041654 [navn] => HAMJERN ELVERUM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811992372 [oppstartsdato] => 2013-06-04 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Torolf Storsveens veg"], "kommune": "ELVERUM", "landkode": "NO", "poststed": "ELVERUM", "postnummer": "2406", "kommunenummer": "3420"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?