Index

HAMMERGÅRDEN EGERSUND AS

Orgnr: 811859702

adresse: Strandgaten 49

id

781

organisasjonsnummer

811859702

navn

HAMMERGÅRDEN EGERSUND AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Strandgaten 49"], "kommune": "EIGERSUND", "landkode": "NO", "poststed": "EGERSUND", "postnummer": "4370", "kommunenummer": "1101"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

811859702

navn

HAMMERGÅRDEN EGERSUND AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Strandgaten 49

forradrpostnr

4370

forradrpoststed

EGERSUND

forradrkommnr

1101

forradrkommnavn

EIGERSUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

23.04.2013

stiftelsesdato

01.03.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811859702

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1943648, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6651699, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 5948340}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 703359}}, "journalnr": "2020682292", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811859702"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1607630, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1607630}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5044070, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 277406}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 4766664}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6651699}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 6124, "totalresultat": 6124, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 708507}, "driftsresultat": 227539, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 936046}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -195672, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 817}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 196489}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 31867}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911864770 [navn] => HAMMERGÅRDEN EGERSUND AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-24 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811859702 [oppstartsdato] => 2013-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Strandgaten 49"], "kommune": "EIGERSUND", "landkode": "NO", "poststed": "EGERSUND", "postnummer": "4370", "kommunenummer": "1101"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?