Index

HAMPOL AS

Orgnr: 818808542

adresse: Sjoaberget 3

id

16956

organisasjonsnummer

818808542

navn

HAMPOL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-04-01

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "33.150", "beskrivelse": "Reparasjon og vedlikehold av skip og båter"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sjoaberget 3"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4308", "kommunenummer": "1108"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-21

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818808542

navn

HAMPOL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sjoaberget 3

forradrpostnr

4308

forradrpoststed

SANDNES

forradrkommnr

1108

forradrkommnavn

SANDNES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

33.150

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

01.04.2017

stiftelsesdato

21.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

818808542

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2378753, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 253920, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 35329}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 218591}}, "journalnr": "2021322349", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818808542"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 72351, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 42351}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 181569, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 181569}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 253920}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 44089, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1230228}, "driftsresultat": 58721, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1288949}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -251, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 35}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 286}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 58470}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918877703 [navn] => HAMPOL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-04-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "33.150", "beskrivelse": "Reparasjon og vedlikehold av skip og bu00e5ter"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 818808542 [oppstartsdato] => 2017-03-24 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sjoaberget 3"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4308", "kommunenummer": "1108"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?