Index

HAMREVANN INVEST AS

Orgnr: 811998052

adresse: Nye Vakås vei 64

id

1065

organisasjonsnummer

811998052

navn

HAMREVANN INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-28

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nye Vakås vei 64"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "HVALSTAD", "postnummer": "1395", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-01

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811998052

navn

HAMREVANN INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nye Vakås vei 64

forradrpostnr

1395

forradrpoststed

HVALSTAD

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

28.05.2013

stiftelsesdato

01.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811998052

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2445193, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 231800353, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 231712500}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 87853}}, "journalnr": "2021410522", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811998052"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 185150352, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 187583446}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -2433094}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 46650001, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 46650001}}, "sumEgenkapitalGjeld": 231800353}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -13375, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 13413}, "driftsresultat": -13413, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 38, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 38}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -13375}}]

Reserver mot visning?