Index

HÅNDVERKSGRUPPEN VEST AS

Orgnr: 818712022

adresse: Søndre Skogveien 33A

id

16665

organisasjonsnummer

818712022

navn

HÅNDVERKSGRUPPEN VEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-15

naeringskode1

{"kode": "43.341", "beskrivelse": "Malerarbeid"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Søndre Skogveien 33A"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5055", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818712022

navn

HÅNDVERKSGRUPPEN VEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Søndre Skogveien 33A

forradrpostnr

5055

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

43.341

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.03.2017

stiftelsesdato

10.02.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818712022

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 28282, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 171083, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 171083}}, "journalnr": "2021153787", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818712022"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 171083, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 194430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -23347}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 171083}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -8818, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 8859}, "driftsresultat": -8859, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 41, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 41}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -8818}}]

Reserver mot visning?