Index

HANESTAD KRO AS

Orgnr: 814980332

adresse: Hanestad vertshus

id

7490

organisasjonsnummer

814980332

navn

HANESTAD KRO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-16

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"}

antallAnsatte

11

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hanestad vertshus"], "kommune": "RENDALEN", "landkode": "NO", "poststed": "HANESTAD", "postnummer": "2478", "kommunenummer": "3424"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-28

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814980332

navn

HANESTAD KRO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hanestad vertshus

forradrpostnr

2478

forradrpoststed

HANESTAD

forradrkommnr

3424

forradrkommnavn

RENDALEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

16.02.2015

stiftelsesdato

28.01.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

11

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

814980332

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2411061, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4708342, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4312976}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 395367}}, "journalnr": "2021456557", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814980332"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 250062, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 220062}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4458281, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 566951}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4708342}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 205444, "totalresultat": 205444, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4712712}, "driftsresultat": 415781, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5128493}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -152386, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 147}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 152533}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 263395}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 972142646 [navn] => HANESTAD KRO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"} [antallAnsatte] => 11 [overordnetEnhet] => 814980332 [oppstartsdato] => 1988-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hanestad Vertshus"], "kommune": "RENDALEN", "landkode": "NO", "poststed": "HANESTAD", "postnummer": "2478", "kommunenummer": "3424"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2015-04-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?