Index

HANKO BYGGETJENESTER AS

Orgnr: 812001442

adresse: Geitmyrsveien 7

id

1072

organisasjonsnummer

812001442

navn

HANKO BYGGETJENESTER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.341", "beskrivelse": "Malerarbeid"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Geitmyrsveien 7"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0171", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812001442

navn

HANKO BYGGETJENESTER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Geitmyrsveien 7

forradrpostnr

0171

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.341

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

27.06.2013

stiftelsesdato

01.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

12.09.2017

regnskap

regnskap #0

orgnr

812001442

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2326059, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 202292, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 82140}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 120151}}, "journalnr": "2021377054", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812001442"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -69297, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -99297}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 271589, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 271589}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 202292}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -168654, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1874107}, "driftsresultat": -167295, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1706812}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1358, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1364}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -168654}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912182983 [navn] => HANKO BYGGETJENESTER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-07-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.341", "beskrivelse": "Malerarbeid"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 812001442 [oppstartsdato] => 2013-04-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Geitmyrsveien 7"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0171", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?