Index

HANKØ FERGESELSKAP AS

Orgnr: 913078403

adresse: Vikaneveien 405

id

128274

organisasjonsnummer

913078403

navn

HANKØ FERGESELSKAP AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-01-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "50.109", "beskrivelse": "Kysttrafikk ellers med passasjerer"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vikaneveien 405"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "GRESSVIK", "postnummer": "1622", "kommunenummer": "3004"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-12-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

913078403

navn

HANKØ FERGESELSKAP AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vikaneveien 405

forradrpostnr

1622

forradrpoststed

GRESSVIK

forradrkommnr

3004

forradrkommnavn

FREDRIKSTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

50.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

15.01.2014

stiftelsesdato

17.12.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

913078403

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2092189, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2131823, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 746968}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1384855}}, "journalnr": "2020843564", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "913078403"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 123076, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 994649}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -871573}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2008747, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1135023}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 873724}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2131823}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -314216, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2461112}, "driftsresultat": -309537, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2151575}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -93304, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 88}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 93392}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -402841}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 913127293 [navn] => HANKØ FERGESELSKAP AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-01-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "50.109", "beskrivelse": "Kysttrafikk ellers med passasjerer"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 913078403 [oppstartsdato] => 2013-12-17 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vikaneveien 405"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "GRESSVIK", "postnummer": "1622", "kommunenummer": "3004"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?