Index

HANS-HENRIK FURULUND EIENDOM AS

Orgnr: 811867152

mobil: 920 12 865
adresse: Trondheimsvegen - Jessheim 500

id

801

organisasjonsnummer

811867152

navn

HANS-HENRIK FURULUND EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-24

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Trondheimsvegen - Jessheim 500"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "JESSHEIM", "postnummer": "2067", "kommunenummer": "3033"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-04

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

811867152

navn

HANS-HENRIK FURULUND EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Trondheimsvegen - Jessheim 500

forradrpostnr

2067

forradrpoststed

JESSHEIM

forradrkommnr

3033

forradrkommnavn

ULLENSAKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

24.04.2013

stiftelsesdato

04.03.2013

tlf

tlf_mobil

920 12 865

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811867152

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 191610, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 35234531, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 31765376}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3469155}}, "journalnr": "2021209076", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811867152"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 12973713, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 9540000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3433713}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 22260818, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1075818}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 21185000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 35234531}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 127344, "totalresultat": 127344, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 809221}, "driftsresultat": 816665, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1625886}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -653517, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5724}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 659241}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 163148}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911870150 [navn] => HANS-HENRIK FURULUND EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811867152 [oppstartsdato] => 2013-03-04 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Trondheimsvegen - Jessheim 500"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "JESSHEIM", "postnummer": "2067", "kommunenummer": "3033"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?