Index

HANSEN & KROGH AS

Orgnr: 812384252

tlf: 66 90 62 20
adresse: Stålfjæra 17

id

1942

organisasjonsnummer

812384252

navn

HANSEN & KROGH AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-03-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.740", "beskrivelse": "Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvarmingsutstyr"}

antallAnsatte

13

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Stålfjæra 17"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0975", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1963-01-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812384252

navn

HANSEN & KROGH AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Stålfjæra 17

forradrpostnr

0975

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.740

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.03.1995

stiftelsesdato

15.01.1963

tlf

66 90 62 20

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

13

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812384252

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2557065, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 23717848, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2562546}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 21155302}}, "journalnr": "2021540019", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812384252"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 10588167, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 950000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 9638167}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 13129681, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 12323815}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 805866}}, "sumEgenkapitalGjeld": 23717848}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 9539501, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 54578981}, "driftsresultat": 12297448, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 66876429}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 44319, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 74091}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 29772}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 12341767}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971700831 [navn] => HANSEN & KROGH AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.740", "beskrivelse": "Engroshandel med jernvarer, ru00f8rleggerartikler og oppvarmingsutstyr"} [antallAnsatte] => 13 [overordnetEnhet] => 812384252 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Stu00e5lfju00e6ra 17"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0975", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?