Index

HANSENGRUPPEN AS

Orgnr: 812328662

adresse: Magnus Bergs gate 3C

id

1828

organisasjonsnummer

812328662

navn

HANSENGRUPPEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-20

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Magnus Bergs gate 3C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0266", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812328662

navn

HANSENGRUPPEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Magnus Bergs gate 3C

forradrpostnr

0266

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

20.08.2013

stiftelsesdato

12.08.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812328662

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2094303, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 882879, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 47000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 835879}}, "journalnr": "2020845724", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812328662"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 611363, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 47000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 564363}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 271516, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 271516}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 882879}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -34829, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3}, "driftsresultat": -3, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -60822, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 198316}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 259138}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -60825}}]

Reserver mot visning?