Index

HÅRAKUTTEN AS

Orgnr: 818930232

adresse: Tidemands gate 4A

id

17304

organisasjonsnummer

818930232

navn

HÅRAKUTTEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-03

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skjønnhetspleie"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tidemands gate 4A"], "kommune": "KONGSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "KONGSBERG", "postnummer": "3616", "kommunenummer": "3006"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818930232

navn

HÅRAKUTTEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tidemands gate 4A

forradrpostnr

3616

forradrpoststed

KONGSBERG

forradrkommnr

3006

forradrkommnavn

KONGSBERG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

96.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

03.05.2017

stiftelsesdato

01.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

818930232

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2507153, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1020340, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 180000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 840340}}, "journalnr": "2021562423", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818930232"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 40229, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 21230}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 18999}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 980111, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 980111}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1020340}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -31974, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2942326}, "driftsresultat": -29358, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2912968}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2616, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2635}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 5251}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -31974}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919000651 [navn] => HÅRAKUTTEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-05-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skju00f8nnhetspleie"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 818930232 [oppstartsdato] => 2017-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tidemands gate 4A"], "kommune": "KONGSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "KONGSBERG", "postnummer": "3616", "kommunenummer": "3006"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?