Index

HARALDRUDVEIEN 18 AS

Orgnr: 812328212

adresse: Olav Vs gate 6

id

1827

organisasjonsnummer

812328212

navn

HARALDRUDVEIEN 18 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-20

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Olav Vs gate 6"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0161", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-13

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1350 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0113", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812328212

navn

HARALDRUDVEIEN 18 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Olav Vs gate 6

forradrpostnr

0161

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 1350 Vika

ppostnr

0113

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

20.08.2013

stiftelsesdato

13.08.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812328212

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2515779, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 72846310, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 72776262}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 70048}}, "journalnr": "2021487140", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812328212"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 47405813, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 41493203}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 5912610}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 25440496, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1116086}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 72846310}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2280974, "totalresultat": 2280974, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 58226}, "driftsresultat": 4579274, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4637500}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1653667, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2925607}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912334511 [navn] => HARALDRUDVEIEN 18 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-08-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812328212 [oppstartsdato] => 2013-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Olav Vs gate 6"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0161", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1350 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0113", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?