Index

HARALDSEN AUTO AS

Orgnr: 812417312

tlf: 61 11 33 40
adresse: Storgata 54

id

2021

organisasjonsnummer

812417312

navn

HARALDSEN AUTO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"}

antallAnsatte

15

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 54"], "kommune": "NORDRE LAND", "landkode": "NO", "poststed": "DOKKA", "postnummer": "2870", "kommunenummer": "3448"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1971-04-20

naeringskode2

{"kode": "45.112", "beskrivelse": "Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812417312

navn

HARALDSEN AUTO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Storgata 54

forradrpostnr

2870

forradrpoststed

DOKKA

forradrkommnr

3448

forradrkommnavn

NORDRE LAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.200

nkode2

45.112

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

20.04.1971

tlf

61 11 33 40

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

15

ansatte_dato

14.01.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

812417312

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1927486, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 11895261, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 603875}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 11291386}}, "journalnr": "2020665690", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812417312"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 8335052, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 8235052}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3560209, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3411014}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 149195}}, "sumEgenkapitalGjeld": 11895261}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1125688, "totalresultat": 1125688, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 44597556}, "driftsresultat": 1528636, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 46126192}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -85354, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 14523}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 99877}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1443282}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 973132326 [navn] => HARALDSEN AUTO AS AVDELING VERKSTED [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 15 [overordnetEnhet] => 812417312 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 54"], "kommune": "NORDRE LAND", "landkode": "NO", "poststed": "DOKKA", "postnummer": "2870", "kommunenummer": "3448"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #2

Array ( [organisasjonsnummer] => 973132334 [navn] => HARALDSEN AUTO AS AVDELING SALG [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.112", "beskrivelse": "Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812417312 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 54"], "kommune": "NORDRE LAND", "landkode": "NO", "poststed": "DOKKA", "postnummer": "2870", "kommunenummer": "3448"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?