Index

HARALDSEN & CO AS

Orgnr: 812418572

tlf: 22 22 99 99
mobil: 90746070
adresse: Strømsveien 195

id

2026

organisasjonsnummer

812418572

navn

HARALDSEN & CO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-03-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.591", "beskrivelse": "Butikkhandel med møbler"}

antallAnsatte

27

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Strømsveien 195"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0668", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1978-06-26

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

812418572

navn

HARALDSEN & CO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Strømsveien 195

forradrpostnr

0668

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.591

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.03.1995

stiftelsesdato

26.06.1978

tlf

22 22 99 99

tlf_mobil

90746070

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

27

ansatte_dato

12.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812418572

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2426697, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 24021331, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2023239}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 21998092}}, "journalnr": "2021396513", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812418572"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 6298675, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 6003000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 295675}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 17722656, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 17722656}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 24021331}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 5629960, "totalresultat": 5629960, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 85182306}, "driftsresultat": 7718537, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 92900843}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -500356, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 30131}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 530487}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 7218181}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 990541035 [navn] => HARALDSEN & CO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2006-11-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.591", "beskrivelse": "Butikkhandel med mu00f8bler"} [antallAnsatte] => 27 [overordnetEnhet] => 812418572 [oppstartsdato] => 2006-10-30 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Stru00f8msveien 195"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0668", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?