Index

HARALDSGATEN 168 AS

Orgnr: 811489972

adresse: c/o Nils Inge Fjære, Vestevegen 49B

id

67

organisasjonsnummer

811489972

navn

HARALDSGATEN 168 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Nils Inge Fjære", "Vestevegen 49B"], "kommune": "HAUGESUND", "landkode": "NO", "poststed": "HAUGESUND", "postnummer": "5515", "kommunenummer": "1106"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1983-09-23

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

811489972

navn

HARALDSGATEN 168 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Nils Inge Fjære Vestevegen 49B

forradrpostnr

5515

forradrpoststed

HAUGESUND

forradrkommnr

1106

forradrkommnavn

HAUGESUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

23.09.1983

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811489972

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1949080, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 721332, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 41430}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 679902}}, "journalnr": "2020687526", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811489972"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 545385, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 445385}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 175947, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 175947}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 721332}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -197956, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 438055}, "driftsresultat": -198055, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 240000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 99, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 99}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -197956}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 983327052 [navn] => HARALDSGATEN 168 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2001-05-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811489972 [oppstartsdato] => 1995-02-19 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Nils Inge Fju00e6re", "Vestevegen 49B"], "kommune": "HAUGESUND", "landkode": "NO", "poststed": "HAUGESUND", "postnummer": "5515", "kommunenummer": "1106"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?