Index

HARDROCK AS

Orgnr: 812350862

adresse: Rådmannsvegen 1A

id

1874

organisasjonsnummer

812350862

navn

HARDROCK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-24

naeringskode1

{"kode": "47.990", "beskrivelse": "Detaljhandel utenom utsalgssted ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rådmannsvegen 1A"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7027", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-12

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812350862

navn

HARDROCK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Rådmannsvegen 1A

forradrpostnr

7027

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

47.990

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

24.08.2013

stiftelsesdato

12.08.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812350862

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2181979, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4401350, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1142000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3259350}}, "journalnr": "2020927250", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812350862"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2459918, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2429918}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1941432, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 783866}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1157566}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4401350}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2922212, "totalresultat": 2922212, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 33349}, "driftsresultat": -33349, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3024844, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3073282}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 48438}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2991495}}]

Reserver mot visning?