Index

HARESTAD AS

Orgnr: 912027635

adresse: Torvmyrveien 26

id

105636

organisasjonsnummer

912027635

navn

HARESTAD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-04

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Torvmyrveien 26"], "kommune": "RANDABERG", "landkode": "NO", "poststed": "RANDABERG", "postnummer": "4070", "kommunenummer": "1127"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912027635

navn

HARESTAD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Torvmyrveien 26

forradrpostnr

4070

forradrpoststed

RANDABERG

forradrkommnr

1127

forradrkommnavn

RANDABERG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

04.06.2013

stiftelsesdato

02.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912027635

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2580485, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3074000, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3074178}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": -178}}, "journalnr": "2021568754", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912027635"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2110204, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 81641}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2028563}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 963796, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 232864}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 730932}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3074000}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1117877, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7125}, "driftsresultat": -7125, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1125002, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1125002}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1117877}}]

Reserver mot visning?