Index

HÅRGALLERIET FAGERNES AS

Orgnr: 812130692

adresse: Jernbanevegen 6

id

1391

organisasjonsnummer

812130692

navn

HÅRGALLERIET FAGERNES AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skjønnhetspleie"}

antallAnsatte

7

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Jernbanevegen 6"], "kommune": "NORD-AURDAL", "landkode": "NO", "poststed": "FAGERNES", "postnummer": "2900", "kommunenummer": "3451"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812130692

navn

HÅRGALLERIET FAGERNES AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Jernbanevegen 6

forradrpostnr

2900

forradrpoststed

FAGERNES

forradrkommnr

3451

forradrkommnavn

NORD-AURDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

96.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

27.06.2013

stiftelsesdato

01.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

7

ansatte_dato

18.08.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

812130692

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1902844, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1545911, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 40500}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1505411}}, "journalnr": "2020638567", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812130692"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 987701, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 50000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 937701}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 558210, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 558210}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1545911}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 97652, "totalresultat": 97652, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3514701}, "driftsresultat": 126600, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3641301}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 6033, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 132633}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 982775418 [navn] => HÅRGALLERIET FAGERNES AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2000-12-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skju00f8nnhetspleie"} [antallAnsatte] => 7 [overordnetEnhet] => 812130692 [oppstartsdato] => 2000-12-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Jernbanevegen 6"], "kommune": "NORD-AURDAL", "landkode": "NO", "poststed": "FAGERNES", "postnummer": "2900", "kommunenummer": "3451"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?