Index

HÅRLOKKEN AS

Orgnr: 811749532

adresse: Riksfjordvegen 103

id

516

organisasjonsnummer

811749532

navn

HÅRLOKKEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-10

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skjønnhetspleie"}

antallAnsatte

8

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Riksfjordvegen 103"], "kommune": "AUKRA", "landkode": "NO", "poststed": "AUKRA", "postnummer": "6480", "kommunenummer": "1547"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-01-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811749532

navn

HÅRLOKKEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Riksfjordvegen 103

forradrpostnr

6480

forradrpoststed

AUKRA

forradrkommnr

1547

forradrkommnavn

AUKRA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

96.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

10.04.2013

stiftelsesdato

01.01.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

8

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811749532

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2325037, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1634257, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 186329}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1447928}}, "journalnr": "2021375256", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811749532"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 931183, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 15000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 916183}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 703074, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 528084}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 174990}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1634257}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 242726, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2496128}, "driftsresultat": 326134, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2822261}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -11032, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 368}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 11400}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 315102}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 872067442 [navn] => HÅRLOKKEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skju00f8nnhetspleie"} [antallAnsatte] => 8 [overordnetEnhet] => 811749532 [oppstartsdato] => 1986-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Riksfjordvegen 103"], "kommune": "AUKRA", "landkode": "NO", "poststed": "AUKRA", "postnummer": "6480", "kommunenummer": "1547"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "AUKRA", "landkode": "NO", "poststed": "AUKRA", "postnummer": "6480", "kommunenummer": "1547"} [datoEierskifte] => 2013-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?