Index

HARMONI THAI AS

Orgnr: 822098932

adresse: Henrik Ibsens veg 4

id

26804

organisasjonsnummer

822098932

navn

HARMONI THAI AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-22

naeringskode1

{"kode": "96.040", "beskrivelse": "Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Henrik Ibsens veg 4"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSØ", "postnummer": "9007", "kommunenummer": "5401"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-11-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

822098932

navn

HARMONI THAI AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Henrik Ibsens veg 4

forradrpostnr

9007

forradrpoststed

TROMSØ

forradrkommnr

5401

forradrkommnavn

TROMSØ

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

96.040

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

22.01.2019

stiftelsesdato

01.11.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

822098932

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2042237, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 29634, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 103}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 29530}}, "journalnr": "2020792414", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822098932"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 29634, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 5204}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 29634}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3978, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 53756}, "driftsresultat": 5092, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 58847}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 9, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 9}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 5100}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922122660 [navn] => HARMONI THAI AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-01-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "96.040", "beskrivelse": "Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvu00e6re"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 822098932 [oppstartsdato] => 2018-11-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Henrik Ibsens veg 4"], "kommune": "TROMSu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSu00d8", "postnummer": "9007", "kommunenummer": "5401"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?