Index

HARMONYCHAIN AS

Orgnr: 818709692

adresse: St. Olavs gate 21B

id

16654

organisasjonsnummer

818709692

navn

HARMONYCHAIN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-28

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["St. Olavs gate 21B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0165", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-01-26

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818709692

navn

HARMONYCHAIN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

St. Olavs gate 21B

forradrpostnr

0165

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

28.03.2017

stiftelsesdato

26.01.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

12.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

818709692

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2451387, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5590925, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4552742}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1038183}}, "journalnr": "2021416499", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818709692"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 5590925, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 5610000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -19075}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5590925}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -113435, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 186475}, "driftsresultat": -186475, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 73040, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 73117}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 77}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -113435}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918846603 [navn] => HARMONYCHAIN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-04-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 818709692 [oppstartsdato] => 2017-01-26 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["St. Olavs gate 21B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0165", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?