Index

HARSHIP AS

Orgnr: 820409132

adresse: Kalfarveien 57A

id

21281

organisasjonsnummer

820409132

navn

HARSHIP AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-02-08

naeringskode1

{"kode": "50.201", "beskrivelse": "Utenriks sjøfart med gods"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kalfarveien 57A"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5022", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-01-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

820409132

navn

HARSHIP AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kalfarveien 57A

forradrpostnr

5022

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

50.201

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.02.2018

stiftelsesdato

12.01.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

820409132

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2339135, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8920027, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3901660}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5018367}}, "journalnr": "2021395057", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820409132"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 5021101, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 4990671}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3898926, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3898926}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8920027}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 4516101, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 18578}, "driftsresultat": -18578, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 4558605, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4558605}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 4540027}}]

Reserver mot visning?