Index

HARSTAD DRIFT & SERVICEPARTNER AS

https://www.hdsp.no

Orgnr: 912027155

mobil: 960 42 002
webside: www.hdsp.no
adresse: Elveneshaugen 7

id

105618

organisasjonsnummer

912027155

navn

HARSTAD DRIFT & SERVICEPARTNER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Elveneshaugen 7"], "kommune": "HARSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "HARSTAD", "postnummer": "9402", "kommunenummer": "5402"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-28

hjemmeside

www.hdsp.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912027155

navn

HARSTAD DRIFT & SERVICEPARTNER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Elveneshaugen 7

forradrpostnr

9402

forradrpoststed

HARSTAD

forradrkommnr

5402

forradrkommnavn

HARSTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

04.06.2013

stiftelsesdato

28.05.2013

tlf

tlf_mobil

960 42 002

url

www.hdsp.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

11.03.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

912027155

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2308149, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 878937, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 121452}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 757485}}, "journalnr": "2021349719", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912027155"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 664378, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 634378}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 214559, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 214559}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 878937}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 289759, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1222109}, "driftsresultat": 373481, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1595589}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1777, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1916}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 139}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 375258}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912036634 [navn] => HARSTAD DRIFT & SERVICEPARTNER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 912027155 [oppstartsdato] => 2013-05-30 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Elveneshaugen 7"], "kommune": "HARSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "HARSTAD", "postnummer": "9402", "kommunenummer": "5402"} [links] => [] [hjemmeside] => www.hdsp.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?