Index

HÅRSTRÅET AS

Orgnr: 812398652

adresse: Rona 2

id

1973

organisasjonsnummer

812398652

navn

HÅRSTRÅET AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skjønnhetspleie"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rona 2"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4638", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-28

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812398652

navn

HÅRSTRÅET AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Rona 2

forradrpostnr

4638

forradrpoststed

KRISTIANSAND S

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

96.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

04.09.2013

stiftelsesdato

28.08.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

11.04.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

812398652

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2152439, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 991338, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 61746}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 929592}}, "journalnr": "2020919214", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812398652"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 600856, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 576522}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 390482, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 390482}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 991338}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 358788, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1380381}, "driftsresultat": 459654, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1840035}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 331, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 354}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 23}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 459985}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912404870 [navn] => HÅRSTRÅET AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-09-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skju00f8nnhetspleie"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 812398652 [oppstartsdato] => 2013-08-28 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Rona 2"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4638", "kommunenummer": "4204"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?