Index

HÅRSTUDIOET AS

Orgnr: 812070142

adresse: Coop Bygget i Eidsvåg sentrum

id

1228

organisasjonsnummer

812070142

navn

HÅRSTUDIOET AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-13

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skjønnhetspleie"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Coop Bygget i Eidsvåg sentrum"], "kommune": "MOLDE", "landkode": "NO", "poststed": "EIDSVÅG I ROMSDAL", "postnummer": "6460", "kommunenummer": "1506"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812070142

navn

HÅRSTUDIOET AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Coop Bygget i Eidsvåg sentrum

forradrpostnr

6460

forradrpoststed

EIDSVÅG I ROMSDAL

forradrkommnr

1506

forradrkommnavn

MOLDE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

96.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

13.06.2013

stiftelsesdato

03.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

11.01.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812070142

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1971181, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 718949, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 152168}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 566780}}, "journalnr": "2020716331", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812070142"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 146715, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 116715}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 572234, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 343693}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 228541}}, "sumEgenkapitalGjeld": 718949}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 57380, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2241051}, "driftsresultat": 96504, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2337555}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -22941, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 706}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 23647}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 73564}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 872063102 [navn] => HÅRSTUDIOET AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skju00f8nnhetspleie"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 812070142 [oppstartsdato] => 1986-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Coop Bygget i Eidsvu00e5g sentrum"], "kommune": "MOLDE", "landkode": "NO", "poststed": "EIDSVu00c5G I ROMSDAL", "postnummer": "6460", "kommunenummer": "1506"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-06-03 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?