Index

HAS INVESTMENT AS

Orgnr: 811102822

tlf: 22 14 27 86
mobil: 90133076
adresse: Diakonveien 7

id

48

organisasjonsnummer

811102822

navn

HAS INVESTMENT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Diakonveien 7"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0370", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1965-05-11

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Torleif Stange", "Diakonveien 7"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0370", "kommunenummer": "0301"}

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811102822

navn

HAS INVESTMENT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Diakonveien 7

forradrpostnr

0370

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o Torleif Stange Diakonveien 7

ppostnr

0370

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

11.05.1965

tlf

22 14 27 86

tlf_mobil

90133076

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811102822

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2467721, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4214077, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3729239}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 484838}}, "journalnr": "2021438304", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811102822"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2143387, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 748600}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1394787}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2070690, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2070690}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4214077}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1739800, "totalresultat": 1739800, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 147105}, "driftsresultat": -147105, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1886905, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1940409}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 53504}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1739800}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 825058222 [navn] => HAS INVESTMENT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-05-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811102822 [oppstartsdato] => 2019-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Diakonveien 7"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0370", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Torleif Stange", "Diakonveien 7"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0370", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?