Index

HASLESTAD INVEST AS

Orgnr: 814823482

adresse: Vågliveien 33

id

7125

organisasjonsnummer

814823482

navn

HASLESTAD INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-01-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vågliveien 33"], "kommune": "ENEBAKK", "landkode": "NO", "poststed": "YTRE ENEBAKK", "postnummer": "1914", "kommunenummer": "3028"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

814823482

navn

HASLESTAD INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vågliveien 33

forradrpostnr

1914

forradrpoststed

YTRE ENEBAKK

forradrkommnr

3028

forradrkommnavn

ENEBAKK

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.01.2015

stiftelsesdato

01.01.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

814823482

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2111043, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 37980, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 37980}}, "journalnr": "2020862921", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814823482"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4705, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -25295}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 33275, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 7145}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 26129}}, "sumEgenkapitalGjeld": 37980}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -25697, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 214880}, "driftsresultat": -25556, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 189324}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -140, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 15}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 155}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -25697}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919245115 [navn] => HASLESTAD INVEST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-07-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 814823482 [oppstartsdato] => 2017-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vu00e5gliveien 33"], "kommune": "ENEBAKK", "landkode": "NO", "poststed": "YTRE ENEBAKK", "postnummer": "1914", "kommunenummer": "3028"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?