Index

HASO INVEST AS

Orgnr: 821094992

adresse: Jærveien 15

id

23516

organisasjonsnummer

821094992

navn

HASO INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-07-11

naeringskode1

{"kode": "86.230", "beskrivelse": "Tannhelsetjenester"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Jærveien 15"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4319", "kommunenummer": "1108"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-06-12

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

821094992

navn

HASO INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Jærveien 15

forradrpostnr

4319

forradrpoststed

SANDNES

forradrkommnr

1108

forradrkommnavn

SANDNES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.230

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

11.07.2018

stiftelsesdato

12.06.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

821094992

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2589175, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 11697387, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 268381}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 11429006}}, "journalnr": "2021576748", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "821094992"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 9697387, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 160000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 9537387}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2000000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2000000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 11697387}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 10192894, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 74497}, "driftsresultat": -74497, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 10267391, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 10267391}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 10192894}}]

Reserver mot visning?