Index

HASTI HOLDING AS

Orgnr: 818715552

adresse: Lyngbølien 6

id

16682

organisasjonsnummer

818715552

navn

HASTI HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-16

naeringskode1

{"kode": "45.112", "beskrivelse": "Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Lyngbølien 6"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "LAKSEVÅG", "postnummer": "5164", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-15

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818715552

navn

HASTI HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Lyngbølien 6

forradrpostnr

5164

forradrpoststed

LAKSEVÅG

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

45.112

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.03.2017

stiftelsesdato

15.02.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818715552

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1715012, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 64669, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 60000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4669}}, "journalnr": "2020434456", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818715552"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 58626, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 90000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -31374}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6043, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 6043}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 64669}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -13154, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 13154}, "driftsresultat": -13154, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -13154}}]

Reserver mot visning?