Index

HÅSTUL EIENDOM OG UTVIKLING AS

Orgnr: 812542362

tlf: 95 04 26 94
mobil: 960 18 208
adresse: Singusdalsveien 1063

id

2304

organisasjonsnummer

812542362

navn

HÅSTUL EIENDOM OG UTVIKLING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-10

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Singusdalsveien 1063"], "kommune": "DRANGEDAL", "landkode": "NO", "poststed": "DRANGEDAL", "postnummer": "3750", "kommunenummer": "3815"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-26

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812542362

navn

HÅSTUL EIENDOM OG UTVIKLING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Singusdalsveien 1063

forradrpostnr

3750

forradrpoststed

DRANGEDAL

forradrkommnr

3815

forradrkommnavn

DRANGEDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

10.10.2013

stiftelsesdato

26.09.2013

tlf

95 04 26 94

tlf_mobil

960 18 208

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812542362

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1960024, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5363042, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 5273244}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 89799}}, "journalnr": "2020698946", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812542362"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -801539, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -831539}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6164581, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 474974}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 5689607}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5363042}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -101319, "totalresultat": -101319, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 121511}, "driftsresultat": -61511, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 60000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -68386, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 214}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 68600}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -129897}}]

Reserver mot visning?