Index

HASVOLD AS

Orgnr: 812444182

tlf: 22 65 86 10
adresse: Lofthusveien 65

id

2087

organisasjonsnummer

812444182

navn

HASVOLD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.630", "beskrivelse": "Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsvirksomhet"}

antallAnsatte

8

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Lofthusveien 65"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0590", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1980-10-03

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 71 Årvoll"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0515", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812444182

navn

HASVOLD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Lofthusveien 65

forradrpostnr

0590

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 71 Årvoll

ppostnr

0515

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.630

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

03.10.1980

tlf

22 65 86 10

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

8

ansatte_dato

11.05.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

812444182

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 68932, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 11866811, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1215391}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 10651420}}, "journalnr": "2021192086", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812444182"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 9121627, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 560000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 8561627}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2745184, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2745184}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 11866811}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1311578, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 11223366}, "driftsresultat": 1638696, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 12862062}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 46736, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 178529}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 131793}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1685433}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971701935 [navn] => HASVOLD AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.630", "beskrivelse": "Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsvirksomhet"} [antallAnsatte] => 8 [overordnetEnhet] => 812444182 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Lofthusveien 65"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0590", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 71 u00c5rvoll"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0515", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?