Index

HATTORI AS

Orgnr: 822712592

adresse: Skovveien 15

id

28703

organisasjonsnummer

822712592

navn

HATTORI AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-05-10

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"}

antallAnsatte

11

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Skovveien 15"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0257", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-03-22

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Moldalia 32"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "ESPELAND", "postnummer": "5267", "kommunenummer": "4601"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

822712592

navn

HATTORI AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Skovveien 15

forradrpostnr

0257

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Moldalia 32

ppostnr

5267

ppoststed

ESPELAND

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

10.05.2019

stiftelsesdato

22.03.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

11

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

822712592

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2370023, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2440086, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 285254}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2154832}}, "journalnr": "2021310370", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822712592"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1123500, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1093500}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1316586, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 739918}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 576668}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2440086}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -3357653, "totalresultat": -3357653, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6260070}, "driftsresultat": -754390, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5505680}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2763908, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1053}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2764961}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -3518298}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912872998 [navn] => BOKBACKA [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-12-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"} [antallAnsatte] => 11 [overordnetEnhet] => 822712592 [oppstartsdato] => 2013-12-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Skovveien 15"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0257", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Moldalia 32"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "ESPELAND", "postnummer": "5267", "kommunenummer": "4601"} [datoEierskifte] => 2019-08-15 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?