Index

HAUAN EIENDOM 3 AS

Orgnr: 893640002

adresse: Kopstadveien 355

id

81752

organisasjonsnummer

893640002

navn

HAUAN EIENDOM 3 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2009-02-09

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kopstadveien 355"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "VÅLE", "postnummer": "3178", "kommunenummer": "3803"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2009-01-13

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

893640002

navn

HAUAN EIENDOM 3 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kopstadveien 355

forradrpostnr

3178

forradrpoststed

VÅLE

forradrkommnr

3803

forradrkommnavn

TØNSBERG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.02.2009

stiftelsesdato

13.01.2009

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

893640002

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2553251, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 602128, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 540564}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 61565}}, "journalnr": "2021589032", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "893640002"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 601251, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 578748}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 22503}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 877, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 877}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 602128}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -7028, "totalresultat": -7028, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7034}, "driftsresultat": -7034, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 6, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -7028}}]

Reserver mot visning?