Index

HAUBO AS

Orgnr: 818059922

adresse: Haugen

id

15053

organisasjonsnummer

818059922

navn

HAUBO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-11-16

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Haugen"], "kommune": "BJØRNAFJORDEN", "landkode": "NO", "poststed": "SÆVAREID", "postnummer": "5645", "kommunenummer": "4624"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-10-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818059922

navn

HAUBO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Haugen

forradrpostnr

5645

forradrpoststed

SÆVAREID

forradrkommnr

4624

forradrkommnavn

BJØRNAFJORDEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.11.2016

stiftelsesdato

01.10.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818059922

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1876972, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 420971, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 420971}}, "journalnr": "2020618894", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818059922"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -21290, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -51290}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 442261, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 442261}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 420971}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -33647, "totalresultat": -33647, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 33645}, "driftsresultat": -33645, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -33647}}]

Reserver mot visning?