Index

HAUGALAND BYGGKJØP AS

Orgnr: 893637842

mobil: 982 66 036
adresse: Industriområdet Bø Øst

id

81747

organisasjonsnummer

893637842

navn

HAUGALAND BYGGKJØP AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2009-02-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.732", "beskrivelse": "Engroshandel med trelast"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Industriområdet Bø Øst"], "kommune": "KARMØY", "landkode": "NO", "poststed": "AVALDSNES", "postnummer": "4262", "kommunenummer": "1149"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2009-02-04

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 33"], "kommune": "KARMØY", "landkode": "NO", "poststed": "AVALDSNES", "postnummer": "4299", "kommunenummer": "1149"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

893637842

navn

HAUGALAND BYGGKJØP AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Industriområdet Bø Øst

forradrpostnr

4262

forradrpoststed

AVALDSNES

forradrkommnr

1149

forradrkommnavn

KARMØY

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 33

ppostnr

4299

ppoststed

AVALDSNES

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.732

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

09.02.2009

stiftelsesdato

04.02.2009

tlf

tlf_mobil

982 66 036

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

14.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

893637842

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 87892, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 11547513, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 503075}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 11044438}}, "journalnr": "2021207172", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "893637842"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 5170036, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 4562396}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 607640}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6377477, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3922931}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2454546}}, "sumEgenkapitalGjeld": 11547513}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1398708, "totalresultat": 1398708, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 36237584}, "driftsresultat": 1907150, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 38144735}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -113936, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5689}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 119625}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1793215}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 993727857 [navn] => HAUGALAND BYGGKJØP AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2009-02-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.732", "beskrivelse": "Engroshandel med trelast"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 893637842 [oppstartsdato] => 2009-02-04 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Industriomru00e5det Bu00f8 u00d8st"], "kommune": "KARMu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "AVALDSNES", "postnummer": "4262", "kommunenummer": "1149"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 33"], "kommune": "KARMu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "AVALDSNES", "postnummer": "4299", "kommunenummer": "1149"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?