Index

HAUGALAND KJØLESERVICE AS

Orgnr: 877236242

tlf: 53 76 60 90
adresse: Sjoargata 21

id

57988

organisasjonsnummer

877236242

navn

HAUGALAND KJØLESERVICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1997-02-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.222", "beskrivelse": "Kuldeanlegg- og varmepumpearbeid"}

antallAnsatte

16

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sjoargata 21"], "kommune": "VINDAFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "ØLEN", "postnummer": "5580", "kommunenummer": "1160"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1997-01-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

877236242

navn

HAUGALAND KJØLESERVICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sjoargata 21

forradrpostnr

5580

forradrpoststed

ØLEN

forradrkommnr

1160

forradrkommnavn

VINDAFJORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.222

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.02.1997

stiftelsesdato

01.01.1997

tlf

53 76 60 90

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

16

ansatte_dato

11.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

877236242

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2316459, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 19901689, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 7842612}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 12059078}}, "journalnr": "2021250916", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "877236242"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 5909327, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 400000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 5509327}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 13992362, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 8939990}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 5052372}}, "sumEgenkapitalGjeld": 19901689}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3572498, "totalresultat": 3572498, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 22652352}, "driftsresultat": 4748258, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 27400610}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -166230, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4358}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 170588}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 4582028}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 973008625 [navn] => HAUGALAND KJØLESERVICE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.222", "beskrivelse": "Kuldeanlegg- og varmepumpearbeid"} [antallAnsatte] => 16 [overordnetEnhet] => 877236242 [oppstartsdato] => 1994-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sjoargata 21"], "kommune": "VINDAFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "u00d8LEN", "postnummer": "5580", "kommunenummer": "1160"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 1997-02-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?