Index

HAUGALANDET ENGROS AS

Orgnr: 917793077

adresse: Karmsundgata 75

id

238837

organisasjonsnummer

917793077

navn

HAUGALANDET ENGROS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.111", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler"}

antallAnsatte

14

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Karmsundgata 75"], "kommune": "HAUGESUND", "landkode": "NO", "poststed": "HAUGESUND", "postnummer": "5531", "kommunenummer": "1106"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-08-16

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

917793077

navn

HAUGALANDET ENGROS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Karmsundgata 75

forradrpostnr

5531

forradrpoststed

HAUGESUND

forradrkommnr

1106

forradrkommnavn

HAUGESUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.111

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

27.09.2016

stiftelsesdato

16.08.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

14

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

917793077

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2483125, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3752036, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 33626}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3718409}}, "journalnr": "2021450161", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "917793077"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 588702, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 588702}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3163334, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2870825}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 292509}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3752036}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 760772, "totalresultat": 760772, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 25605715}, "driftsresultat": 1034981, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 26640696}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -57709, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 56}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 57765}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 977272}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 995850273 [navn] => BUNNPRIS KARMSUNDGATA [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2010-08-24 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.111", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt pu00e5 nu00e6rings- og nytelsesmidler"} [antallAnsatte] => 14 [overordnetEnhet] => 917793077 [oppstartsdato] => 2010-09-09 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Karmsundgata 75"], "kommune": "HAUGESUND", "landkode": "NO", "poststed": "HAUGESUND", "postnummer": "5531", "kommunenummer": "1106"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["I K Lykke AS", "Postboks 2431 Torgarden"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7005", "kommunenummer": "5001"} [datoEierskifte] => 2016-10-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?