Index

HAUGENS HOLDING AS

Orgnr: 922031150

adresse: Tanumveien 222

id

362899

organisasjonsnummer

922031150

navn

HAUGENS HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-09

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tanumveien 222"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "VØYENENGA", "postnummer": "1339", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-10-11

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

922031150

navn

HAUGENS HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tanumveien 222

forradrpostnr

1339

forradrpoststed

VØYENENGA

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.01.2019

stiftelsesdato

11.10.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

922031150

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2463445, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 496496, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 50000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 446496}}, "journalnr": "2021507083", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "922031150"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 202580, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 20055}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 182525}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 293916, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 293916}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 496496}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 482893, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 15972}, "driftsresultat": -15972, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 498864, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 507509}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 8645}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 482893}}]

Reserver mot visning?