Index

HAUGLANDSHELLA BYGG AS

Orgnr: 811563722

adresse: Juvik

id

100

organisasjonsnummer

811563722

navn

HAUGLANDSHELLA BYGG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-13

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Juvik"], "kommune": "ASKØY", "landkode": "NO", "poststed": "KLEPPESTØ", "postnummer": "5300", "kommunenummer": "4627"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-01-29

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811563722

navn

HAUGLANDSHELLA BYGG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Juvik

forradrpostnr

5300

forradrpoststed

KLEPPESTØ

forradrkommnr

4627

forradrkommnavn

ASKØY

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

13.02.2013

stiftelsesdato

29.01.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811563722

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2145437, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1172973, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1172973}}, "journalnr": "2020896952", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811563722"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -136340, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 21515}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -157855}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1309313, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3923}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1305390}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1172973}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -47004, "totalresultat": -47004, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 9850}, "driftsresultat": -9850, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -73454, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 73456}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -83304}}]

Reserver mot visning?