Index

HAUGO ENTREPRENØR AS

Orgnr: 918099425

adresse: Garverivegen 16

id

246922

organisasjonsnummer

918099425

navn

HAUGO ENTREPRENØR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-01-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"}

antallAnsatte

14

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Garverivegen 16"], "kommune": "KVITESEID", "landkode": "NO", "poststed": "KVITESEID", "postnummer": "3850", "kommunenummer": "3821"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-12-04

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

918099425

navn

HAUGO ENTREPRENØR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Garverivegen 16

forradrpostnr

3850

forradrpoststed

KVITESEID

forradrkommnr

3821

forradrkommnavn

KVITESEID

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

04.01.2017

stiftelsesdato

04.12.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

14

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

918099425

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 80372, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7777960, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 550487}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 7227473}}, "journalnr": "2021213348", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "918099425"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2378585, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2348585}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5399374, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4881349}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 518025}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7777960}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2176478, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 21909007}, "driftsresultat": 2815326, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 24724333}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -24970, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 960}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 25930}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2790356}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918397175 [navn] => HAUGO ENTREPRENØR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-01-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"} [antallAnsatte] => 14 [overordnetEnhet] => 918099425 [oppstartsdato] => 2016-12-04 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Garverivegen 16"], "kommune": "KVITESEID", "landkode": "NO", "poststed": "KVITESEID", "postnummer": "3850", "kommunenummer": "3821"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?