Index

HAUSTKOLLHOLMEN AS

Orgnr: 814573192

adresse: Engelsvollvegen 264

id

6690

organisasjonsnummer

814573192

navn

HAUSTKOLLHOLMEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-12-18

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Engelsvollvegen 264"], "kommune": "KLEPP", "landkode": "NO", "poststed": "KLEPP STASJON", "postnummer": "4353", "kommunenummer": "1120"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-10-16

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

814573192

navn

HAUSTKOLLHOLMEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Engelsvollvegen 264

forradrpostnr

4353

forradrpoststed

KLEPP STASJON

forradrkommnr

1120

forradrkommnavn

KLEPP

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

18.12.2014

stiftelsesdato

16.10.2014

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

814573192

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2015547, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 19700869, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 15012862}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4688007}}, "journalnr": "2020761840", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814573192"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 19537230, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 175904}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 19361326}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 163640, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 118894}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 44746}}, "sumEgenkapitalGjeld": 19700869}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 7326256, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 268076}, "driftsresultat": -142542, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 125534}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 7456337, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 7680314}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 223977}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 7313795}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 916787103 [navn] => HAUSTKOLLHOLMEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 814573192 [oppstartsdato] => 2016-02-23 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Engelsvollvegen 264"], "kommune": "KLEPP", "landkode": "NO", "poststed": "KLEPP STASJON", "postnummer": "4353", "kommunenummer": "1120"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?