Index

HAVANA - MAGASINET AS

Orgnr: 812520202

tlf: 51894970
adresse: Kirkeg 1

id

2244

organisasjonsnummer

812520202

navn

HAVANA - MAGASINET AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.260", "beskrivelse": "Butikkhandel med tobakksvarer"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kirkeg 1"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4006", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1899-01-01

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Domkirkeplassen 2"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4006", "kommunenummer": "1103"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812520202

navn

HAVANA - MAGASINET AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kirkeg 1

forradrpostnr

4006

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

Domkirkeplassen 2

ppostnr

4006

ppoststed

STAVANGER

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.260

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

01.01.1899

tlf

51894970

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

12.01.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812520202

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2294185, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 9065344, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 7000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 9058344}}, "journalnr": "2021239316", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812520202"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 7006365, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 112382}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 6893983}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2058979, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2058979}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 9065344}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1678170, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 9080440}, "driftsresultat": 1696325, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 10776765}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 365715, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 365715}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2062040}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971703288 [navn] => HAVANA - MAGASINET AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.260", "beskrivelse": "Butikkhandel med tobakksvarer"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 812520202 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Domkirkeplassen 2"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4006", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?